ACT Natural Bioreningsverk

Avloppsrening på naturligt sätt
Alnarp Cleanwater Technology utvecklar och marknadsför ACT Natural™, ett avloppsreningssystem avsett för enskilda avlopp som uppfyller myndigheternas krav på rening.
ACT Natural™ bygger på en kretsloppsanpassad process, använder inga kemikalier, kräver ett minimum av underhåll och möjliggör effektivt återvinning av fosfor.

Den globala vattenutmaningen

Bristande tillgång på rent vatten är en av mänsklighetens stora framtida utmaningar. Med en globalt ökande befolkning leder vattenbrist inte bara till stora folkomflyttningar och hotar fred och stabilitet i många delar av världen, utan utgör också ett hinder för individer som vill förbättra levnadsförhållandena för sig själva och sina familjer.

I andra delar av världen, t ex de största delarna av Europa, så är vattentillgången fortfarande tillräcklig, men dålig hantering leder till storskaliga skadeverkningar på våra totala vattenresurser. Tillståndet i Östersjön är bara ett, men ett välkänt, exempel: I en internationell jämförelse är Östersjön idag ett av världens mest förorenade hav.

Vårt svar på den globala vattenutmaningen är ACT Natural™-systemet. ACT Natural™ är väsentligen baserat på samma processer som vi alla kan iaktta i naturen i form av bäckar och vattendrag. En viktig skillnad är dock att emedan en bäck eller ett vattendrag kan vara åtskilliga kilometer lång, så har vi implementerat en likartad process på en yta som bara är några få kvadratmeter.

 

Välkommen på studiebesök

Du är välkommen att komma in till våran visningsanläggning för mer information.
Oss hittar du Norra Hulan 10 i Hjo.
Karta hittar du här.

Produktblad     531 KbZAV AB    Norra Hulan 10, 544 94 HJO  |  Org. Nr 556776-0912  |  Telefon: 0708-409980